Texas hold 'em poker Online, pravidlá, stávkovanie, hra

Najrozšírenejší a najhranejší variant pokru

Pokrové chipyTexas hold 'em je variant pokru. Stala sa najhranejšou kartovou hrou nielen v európskych a amerických kasínach, ale aj v herniach na internete. Peňažné odmeny pre víťazov najväčších svetových turnajov, ako je World Poker Tour alebo séria turnajov nazvaná World Series of Poker, sa pohybujú v rádoch miliónov dolárov. Najväčšie internetové herne majú v špičke viac ako 200 000 pripojených hráčov. Poker sa tak stáva jedným z najrýchlejšie rastúcich herných priemyslov. Odhaduje sa, že v roku 2005 presiahol obrat pokerových herní na internete 50 miliárd USD.

 

Pravidlá Texas hold 'em pokru

Texas hold 'em pokerHrá sa pri stole, kde sedí dvaja alebo viac hráčov; teoretický maximálny počet hráčov by mohol byť až 22, zvyčajne však hrá pri stole maximálne 10 hráčov. V pokri je jedno dôležité miesto. Je to pozícia hráča označeného ako dealer (rozdávajúci). Toto miesto sa po každej hre posúva o jedného hráča v smere hodinových ručičiek a pre prehľadnosť je označené veľkou okrúhlou značkou, obvykle je označenou nápisom „Dealer“, a to aj v prípade, že rozdáva krupiér. V hre bez krupiéra rozdáva práve díler. Pred začiatkom každej hry sa zamiešajú karty. Pred rozdaním posielajú do hry dvaja hráči povinné stávky. Takzvaný malý a veľký blind. Túto stávku musí urobiť ešte pred tým, než sú im rozdané karty. Malý blind sedí naľavo od dílera (a ďalšie kolo sa stane dílerom). Veľký blind sedí naľavo od malého blind a ďalšie kolo sa stane malým blindom. Malý blind je obvykle polovica veľkého blindu.

Ante

V niektorých turnajoch v neskoršej fáze všetci hráči posielajú do hry pred rozdaním ešte ďalšiu povinnú stávku, zvanú ante. Tá je obvykle desatinová v porovnaní s veľkým blindom. Rozdiel medzi ante a blindy spočíva v tom, že pokiaľ blindy chcú v prvom stávkovom kole vstúpiť do hry, považuje sa blind za súčasť ich vkladu v rámci prvého stávkového kola. Ante naproti tomu leží v banku a nie je súčasťou žiadnej budúcej stávky hráča.

 

Každý má dve karty

Najsilnejšia kombinácia do začiatkuPo povinných stávkach nasleduje rozdanie kariet. Každý hráč dostane dve karty, ktoré sú ostatným hráčom skryté. Po rozdaní kariet začína prvé stávkové kolo. Veľkosť stávky, ktorú hráč môže poslať, sa líši podľa variantu hry. V hrách s limitom je maximálne navýšenie v prvom a druhom stávkovom kole veľký blind av ďalších kolách dva veľké blindy. V hrách typu pot limit môže stávka v každom okamihu byť maximálne do výšky žetónov, ktoré dovtedy ostatní hráči vložili do hry. Asi najpríťažlivejší je variant no limit, kde každý hráč v každom kole môže do hry staviť všetky žetóny, ktoré si do hry priniesol. V prvom stávkovom kole môže hráč buď dorovnať veľkú povinnú stávku, navýšiť povinnú stávku, alebo položiť karty. Každé navýšenie musí byť v minimálnej výške veľkej povinnej stávky. Výnimku tvorí len situácia, keď hráč nemá dostatok žetónov pred sebou na dorovnanie stávky alebo navýšenie o veľký blind. V tejto situácii môže staviť všetky žetóny, ktoré má pred sebou bez ohľadu na ich konkrétny počet. Aby sa hráč mohol partie zúčastniť, musí buď dorovnať najvyššiu doterajšiu stávku súpera pred ním, na začiatku teda veľký blind, alebo pokiaľ nemá dostatok žetónov, staviť do hry všetky zostávajúce žetóny. Vo variante limit je možné stávku navýšiť maximálne trikrát a po prípadnom treťom navýšení sa už dá len dorovnať. Vo variante bez limitu nie je limit na počet možných navýšení. Hráč, ktorý sa chystá položiť v situácii, keď po jeho položení zostanú v hre aspoň dvaja hráči, nesmie ukázať svoje karty. Je to preto, aby ostatní nemohli spočítať svoje šance na výhru s využitím informácie o tom, ktoré karty chýbajú v balíčku. Hráč, ktorý položí karty kedykoľvek pred ukazovaním, sa už danej hry nezúčastňuje a o žetóny, ktoré do hry vsadil, bojujú zostávajúci hráči.

Flop - začíname

Ak v hre zostanú aspoň dvaja hráči, na stôl sa vyložia tri spoločné karty hlavou hore. Tieto karty sa označujú ako flop. Po ich vyložení, v prípade, že aspoň dvaja hrajúci hráči majú pred sebou ešte nejaké žetóny, nasleduje druhé kolo stávok. V tomto kole už neexistuje stávka, ktorú by bolo nutné zo začiatku dorovnávať, a tak je možné nevsadiť, a napriek tomu zostať v hre, pokiaľ nevsadí niekto zo súperov (tzv. check). Toto aj všetky ďalšie stávkové kolá začína malý blind alebo prvý hráč v smere hodinových ručičiek od malého blindu, ktorý ešte zostal v hre a zostávajú mu ešte žetóny. Pravidlá stávkovania sú podobné ako v prvom kole.

Turn - rozbiehame to

Ak zostanú v hre aspoň dvaja hráči, nasleduje štvrtá spoločná karta na stole hlavou hore. To je turn. Po jej vyložení, v prípade, že aspoň dvaja hrajúci hráči majú pred sebou ešte nejaké žetóny, nasleduje tretie kolo stávok.

River - ide do tuhého

Ak zostanú v hre aspoň dvaja hráči, nasleduje piata spoločná karta na stole hlavou hore. To je river. Po jej vyložení, v prípade, že aspoň dvaja hrajúci hráči majú pred sebou ešte nejaké žetóny, nasleduje posledné kolo stávok.

Showdown - okamih pravdy

Ak po poslednom kole stávok zostávajú v hre aspoň dvaja hráči, nasleduje vyloženie kariet. Prvý ukazuje ten, kto naposledy vsádzal, posledný môže ten, kto naposledy dorovnával. Ten, kto naposledy vsádzal, ukáže svoju kombináciu. Hráč, ktorý je ďalej na rade, ukáže svoju kombináciu v prípade, že je silnejšia ako najsilnejšia ukázaná kombinácia alebo je silná dosť na to, aby mala šancu vyhrať časť banku. Pokiaľ jeho kombinácia nie je dosť silná, má hráč možnosť rozhodnúť sa, či svoje karty ukáže, alebo ich schová.

Výplata výhry

Hlavný bank vyhráva hráč s najsilnejšou kombináciou. Pokiaľ sa stalo, že v priebehu stávkovania dal nejaký hráč do hry všetky svoje žetóny a tento hráč vyhrá, dostane z banku iba do výšky dorovnania jeho žetónov ostatnými súpermi. Zvyšok banku si rozdelia ostatní podľa rovnakých pravidiel. Pokiaľ má kartová kombinácia niekoľkých hráčov rovnakú hodnotu, delí sa príslušný bank medzi nich. Pokiaľ to nemožno rozdeliť rovným dielom, zvyšok po delení banku počtom hráčov v žetónoch získa výherca najbližšie k dílerovi proti smeru hodinových ručičiek.

Hrá sa so žetónmi

Hru možno hrať o žetóny, ktoré priamo zodpovedajú peniazom. Potom si hráč v ktoromkoľvek okamihu môže premeniť svoje žetóny na peniaze a odísť od stola. V prípade, že všetky svoje žetóny prehrá, môže ich dokúpiť.

Poker na turnaji

Ďalším variantom je turnajový poker. Hráč si kúpi za daný vklad žetóny. Turnaj sa hrá do doby než jeden hráč získa všetky žetóny súperov a stáva sa víťazom. Ostatní hráči musia svoje žetóny prehrať. V niektorých turnajoch môže hráč v priebehu prvej fázy hry dokupovať žetóny. Nikdy ale nemožno žetóny predať späť. Hráč musí buď z turnaja vypadnúť s nulovým počtom žetónov alebo turnaj vyhrať. Poradie hráčov v turnaji sa zostaví podľa opačného poradia vypadnutia. Peniaze, ktoré všetci vložili na zápisnom do turnaja si rozdelia najlepší hráči.

Výherná kombinácia

Pri záverečnom ukázaní rozhoduje sila kartovej kombinácie. Každý hráč má k dispozícii dve súkromné karty a päť spoločných, vyložených na stole. Z týchto siedmich kariet zostavuje najsilnejšiu možnú kombináciu piatich kariet. Najsilnejšia päťkartová kombinácia vyhráva.

Hodnota karty je určená číslom alebo písmenom na nej uvedeným. Najvyššou kartou je A eso, nasledujú K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Všetky farby kariet sú rovnocenné.

Výherné kombinácie od najvyššej po najnižšiu sú nasledujúce:

Royal flush je čistá postupka z piatich kariet s esom na konci. Ak máte túto kombináciu (napr. srdečné 10, J, Q, K, A), nikto vás nemôže prebiť. Ak sa kombinácia týchto piatich kariet objaví na stole, delia sa banky medzi všetkých hráčov, ktorí zostali v hre.

Straight flush je čistá postupka zakončená nižšou kartou ako A. V prípade, že viac hráčov má straight flush, víťaz je ten, kto má túto postupku zakončenú vyššou kartou. V prípade zhody sa bánk delí. Eso tu funguje ako najnižšia karta.

Four of Kind (poker) je štvorica, tzn. štyri karty rovnakej hodnoty (napr. štyri šestky). V prípade, že má viac hráčov poker av hre nie je silnejšia kombinácia, rozhoduje o víťazovi hodnota pokru (esový poráža kráľový). V prípade zhody rozhoduje veľkosť piatej karty; ak aj tá je zhodná, bánk sa delí.

Full house je trojica a dvojica (napríklad tri sedmičky a dve desiatky). V prípade, že viac hráčov má fullhouse av hre nie je silnejšia kombinácia, rozhoduje o víťazovi hodnota trojice. V prípade zhody rozhoduje hodnota dvojice. V prípade zhody sa bánk delí.

Flush je päť kariet ľubovoľnej hodnoty, ale rovnakej farby (napr. pikové eso, desiatka, osmička, sedmička a dvojka). Ak má viac hráčov flush av hre nie je silnejšia kombinácia, rozhoduje najvyššia karta flush, v prípade zhody druhá najväčšia, v prípade zhody tretia najvyššia, v prípade zhody druhá najnižšia, v prípade zhody najnižšia. V prípade rovnakej hodnoty všetkých kariet flushe sa bánk delí.

Straight je špinavá postupka (napr. krížová päťka, srdcová šestka, piková sedmička, srdcová osmička a kárová deviatka). Ak má straight viac hráčov av hre nie je silnejšia kombinácia, víťaz je ten, kto má túto postupku zakončenú vyššou kartou. V prípade zhody sa bánk delí. Eso môže fungovať ako karta najvyššia, ale aj ako karta najnižšia.

Three of Kind (trips) je trojica (napr. traja králi). V prípade, že v hre nie je silnejšia kombinácia a viac hráčov má trojicu, rozhoduje o víťazovi hodnota trojice. V prípade zhody rozhoduje hodnota vyššia z dvoch doplňujúcich kariet, v prípade zhody nižšia z nich, v prípade zhody sa bánk delí.

Two pair sú dve dvojice (napr. dve trojky a dve štvorky). V prípade, že v hre nie je silnejšia kombinácia a viac hráčov má dve dvojice, rozhoduje o víťazovi vyššia hodnota z dvojíc. V prípade zhody rozhoduje hodnota nižšej dvojice. V prípade zhody rozhoduje piata karta, a pokiaľ je aj tá rovnaká, bánk sa delí.

Pair je dvojica (napr. dve päťky). Pokiaľ nikto z hráčov nedrží lepšiu kombináciu ako dvojicu, rozhoduje jej hodnota o víťazovi. V prípade zhody rozhoduje najvyššia z troch doplňujúcich kariet, v prípade zhody druhá najvyššia, v prípade zhody najnižšia, v prípade zhody sa bánk delí.

High card je vysoká karta. Pokiaľ nikto nemá lepšiu kombináciu, rozhoduje o víťazovi najvyššej z piatich kariet, v prípade zhody rozhoduje druhá najvyššia, v prípade zhody tretia najvyššia, v prípade zhody druhá najnižšia, v prípade zhody najnižšia, v prípade zhody sa bánk delí.

Published on  September 24th, 2023